บ้านสไตล์โมเดิร์น แบบบ้านที่กำลังเป็น ที่ นิ ย ม ส ร้ า ง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว

1579770048207

บ้านสไตล์โมเดิร์นหลังคาเพิงแหงน กำลังเป็น ที่ นิ ย ม ส ร้ า ง มากในปัจจุบัน เราจึงได้นำแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นหลังนี้มาให้ทุกคนได้ชมกัน ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้าน โ ท น สี เ ท า หลังคาสีเขียว มีระเบียงหน้าบ้าน นอกจากนั้นบ้านหลังนี้ยัง ส ร้ า ง อ ยู่ ที่ริมน้ำ และมีพื้นที่โดยรอบสำหรับ ป ลู ก พื ช ผั ก สวนครัวได้ เพราะมีพื้นที่ที่เหมาะสม เรามาชมรายละเอียดของบ้านกัน

1579770063649

บ้านหลังนี้มีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ ภายนอกและภายใน บ้านออกเป็นห้องต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว

พื้นที่รอบบ้านที่มีการแบ่งพื้นที่ในการปลูก พื ช ผั ก ส ว น ค รั ว

1579770079407

บ้านหลังนี้มีบันไดทางขึ้นในระดับที่ไม่สูงมาก มี ร ะ เ บี ย ง หน้าบ้าน ก่อนเดินเข้าประตูหน้าบ้าน ซึ่งมีมุ้งลวดติดที่ประตูบ้านและหน้าต่างด้วย ด้านหลังบ้านเป็น ส่ ว น ข อ ง ห้องครัว มีประตูขึ้นบ้านด้านหลังด้วย

1579770115236
1579770132416

สระน้ำหลังบ้าน ด้านข้างมีหลังคาที่ต่อออกมา แ ล ะ มี บั น ไ ด ขึ้นบานทางด้านข้าง

1579770147021

ภายในบ้านมีห้องต่าง ๆ มี ผ นั ง บ้ า น ทาด้วยสีครีม พื้นก็ปูด้วยกระเบื้องสีครีมเช่นกัน และมีหน้าต่างกระจกบานเลื่อน

1579770176587

หน้าบ้านเป็นประตูกระจก เข้ามาใน ห้ อ ง โ ถ ง ภายในบ้านที่มีหน้าต่างเปิดรับลมเข้าบ้าน

1579770194171
1579770217739

ห้องน้ำมี ก า ร แ บ่ ง สัดส่วนของห้องสำหรับอาบน้ำเป็นห้องกระจก มีอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ

1579770237529

ในส่วนของที่สำหรับล้างจาน จะสร้างไว้นอกบ้าน แ ล ะ เ ป็ น ช่องผนังเปิดกว้าง มีเคาท์ เตอร์ และซิ้งค์ล้างจานนอกบ้าน ภายในห้องครัวก็ มี เ ค า ท์ เ ต อ ร์ วางของภายในบ้านด้วยอีกเช่นกัน

1579770256689
1579770279125

บ้ า น ส ไ ต ล์ โ ม เ ดิ ร์ น หลังนี้มีขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ1 ห้องรับแขก 1 ห้องโถง 1 ห้องครัวไทย บ้านหลังนี้ก่อสร้างที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น